Solární teplovzdušné vytápění

Pokud se potřebujete zorientovat v problematice vytápění domu, kanceláří ale třeba i průmyslové haly vzduchem pomocí sluneční energie, je tato kniha právě pro vás. Žádná zbytečná omáčka, spousta praktických popisů konkrétních řešení včetně ukázek z praxe. Grafy účinnosti, energetická bilance, zásobníky tepelné energie. Jednoduše komplexní sestava technologií pro solární vytápění vzduchem.

Energie z biomasy

Co je biomasa a jak ji využít k vytápění, výrobě elektřiny, nebo pohonu automobilu, o tom pojednává kniha Energie z biomasy.

Energeticky soběstačný dům – realita, či fikce?

V této knížce najdete základní principy energetické soběstačnosti rodinného domu. Zabývá se rozborem energetické bilance jako základního nástroje pro návrh energetiky domu, ať už jde o novostavbu či rekonstrukci. Je zde podrobně rozebráno, co všechno lze udělat pro to, aby byl dům na klasických zdrojích energie co nejméně závislý.