Mapy ČR a EU

Užitečné mapové nástroje pro lepší orientaci v problematice umístění ekologických technologií do krajiny, prostředí.

SEZNAM UŽITEČNÝCH ODKAZŮ
 • vydavatel: zeměměřický úřad ČR
 • účel: získání přehledu o reliéfu krajiny (kde jsou kopce, údolí)
 • využití: posouzení vlivu krajinného rázu
 • nástroje: měření přímé viditelnosti z nastavitelné výšky pozorování nad terénem
 • vydavatel: Ústav fyziky atmosféry AVČR
 • účel: zmapování větrných podmínek na konkrétní souřadnici (Vyplatí se provozovat větrnou turbínu? Jaké budou převládající větry?)
 • využití: zjištění četnosti intenzity síly větru v závislosti na směru větru pro konkrétní lokalitu
 • nástroje: výpočet vyrobené energie v 10 metrech nad povrchem pro 200W a 5kW turbínu rotorovou
 • vydavatel: Evropská komise
 • účel: roční, denní a hodinová statistika výroby fotovoltaických panelů na konkrétní lokalitě.
 • využití: zjištění podmínek pro provozování FVE elektrárny při konkrétním nastavení elektrárny včetně sklonu, typu a systému používání panelů
 • nástroje: pro varianty on / off grid (dodávka do sítě / ostrovní systém), systémy sledující polohu Slunce. teplota, relativní vlhkost, směr a rychlost větru, atmosferický tlak
mapa osvitu pro solární systémy české republiky
 • vydavatel: UCEEB ČVUT
 • účel: denní předpověď osvitu pro konkrétní lokalitu
 • využití: zjištění, jaký potenciál má Slunce pro dnešní den (veřejně přístupná data)
 • nástroje: časový graf osvitu během dne (W/m2)
 • návod: klikem na mapu se zobrazí graf pro konkrétní souřadnici
klimatickázměna.cz
 • vydavatel: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • účel: náhled do budoucnosti klimatického vývoje
 • využití: zjištění, jaký potenciál má Slunce pro dnešní den (veřejně přístupná data)
 • nástroje: vrstvy zobrazující teplotní extrémy, vodní bilanci, vegetační sezónu, vývoj zemědělské produkce…
 • vydavatel: Česká Geologická Služba
 • účel: tepelný potenciál pro souřadnice v rámci ČR, včetně výsledků měření z vrtů
 • využití: Jaká je teplota v pěti kilometrech pod povrchem naší republiky? Mapa na toto odpovídá. Slouží hlavně pro samosprávné celky a státní organizace, které zvažují využití geotermální energie pro vytápění a výrobu elektrické energie.
 • nástroje: teploty v hloubce 5 kilometrů, omezení a střety zájmů.