Solární teplovzdušné vytápění

Pokud se potřebujete zorientovat v problematice vytápění domu, kanceláří ale třeba i průmyslové haly vzduchem pomocí sluneční energie, je tato kniha právě pro vás. Žádná zbytečná omáčka, spousta praktických popisů konkrétních řešení včetně ukázek z praxe. Grafy účinnosti, energetická bilance, zásobníky tepelné energie. Jednoduše komplexní sestava technologií pro solární vytápění vzduchem.

Energie z biomasy

Co je biomasa a jak ji využít k vytápění, výrobě elektřiny, nebo pohonu automobilu, o tom pojednává kniha Energie z biomasy.

Energeticky soběstačný dům – realita, či fikce?

V této knížce najdete základní principy energetické soběstačnosti rodinného domu. Zabývá se rozborem energetické bilance jako základního nástroje pro návrh energetiky domu, ať už jde o novostavbu či rekonstrukci. Je zde podrobně rozebráno, co všechno lze udělat pro to, aby byl dům na klasických zdrojích energie co nejméně závislý.

Malá větrná elektrárna

Podrobný návod na domácí stavbu vrtulové větrné elektrárny o průměru 2,2 metrů a výkon 300W. Kniha obsahuje teorii, technické výkresy a podrobný popis elektrické části.

Savoniův rotor

Savoniův rotor využívá energie větru na jiném principu než vrtule. Má jiné charakteristiky, příznivější zejména při slabém větru. V knize je detailně popsána stavba zařízení a hlavně všechny možné aplikace, jako je čerpání vody, výroba stlačeného vzduch, ale především výroba elektrického proudu. Podrobně jsou probrány všechny typy generátorů střídavého i stejnosměrného proudu, s buzením permanentními magnety i budicím vinutím napájeným vlastním či externím zdrojem. U všech konstrukčních variant jsou v tabulkách a grafech demonstrovány provozní vlastnosti. Stavební návody jsou doprovázeny podrobnými výkresy a schématy. Získaný výkon bývá do 1 kW.