Alternativní energie pro váš dům

Kniha mapuje využití obnovitelných zdrojů pro území České republiky. Popisuje základní principy využití solární, větrné a vodní energie, energie biomasy a geotermální energie. Kniha obsahuje praktické příklady, schémata a fotografie. Každá kapitola je doplněna o zdroje  informací. Poslední kapitola pojednává o ekonomické stránce energetických projektů.