Slovník

Seznam v současnosti obsahuje 13 jmen
Beaufotova stupnice
Stupnice rozdělující rychlosti větru na 12 stupňů podle pozorovatelných příznaků na objektech v okolí. Např. bouřlivý vítr = Láme větve, vzpřímená chůze proti větru je již nemožná.
Biosféra
Živý obal Země.
Energie
Schopnost hmoty, látky, nebo pole konat práci. Základní jednotkou je joule (J), užívanou značkou pro energii je E.
Energy Harvesting
Vytěžování energie (alternativně Energy Scavening) = Způsob získávání energie z dostupných okolních zdrojů energie pro činnost energeticky málo náročných zařízení (např. senzorů). Využívá se rozdíl teplot mezi zařízením a okolí (např. mikrogenerátor na topení), tlakových rozdílů, vibrací, proudění kapaliny, lidské činnosti, bioenergie…
Energy Scavening
Vytěžování energie (alternativně Energy Harvesting) = Způsob získávání energie z dostupných okolních zdrojů energie pro činnost energeticky málo náročných zařízení (např. senzorů). Využívá se rozdíl teplot mezi zařízením a okolí (např. mikrogenerátor na topení), tlakových rozdílů, vibrací, proudění kapaliny, lidské činnosti, bioenergie…
Exergie
Maximální množství užitečné práce, které je systém schopen vykonat cestou k rovnovážnému stavu (termodynamické rovnováze) se svým prostředím.
Fototermika
Přeměna světelné energie na tepelnou energii. Především přeměna sluneční energie na teplo.
Geotermální energie
Tepelná energie Země. Z řečtiny: geo = Země, therme = teplo
Humifikace
Proces rozkladu mrtvé organické hmoty (rostliny a živočichové) v půdě na humus. V uměle vyvolaných podmínkách dochází k humifikaci na kompostu.
Kompost
Vyhrazený prostor, kde dochází k přeměně odumřelých organických látek, tedy zbytků rostlin a živočichů na humus. Dochází k takzvané humifikaci.
Konvekce
Proudění. Tepelná konvekce je šíření tepla prouděním (pohybem vzduchu)
Radiace
Vyzařování. Tepelná radiace je tepelné sálání.
Solární
Sluneční, vztahující se k Slunci

Zkratky

Všechna | Poslední | B C D E F H K L N O P R S T U V
There are currently 4 jmen in this directory beginning with the letter T.
TEC
ThermoElectric Cooler – Termoelektrický chladič (Peltierův článek). Využívá Peltierův jev k chlazení.

TEG
ThermoElectric Generator – Termoelektrický generátor. Zařízení k přímé přeměně tepelné energie ( rozdílu teplot) na elektrickou energii.

TES
Thermal Energy Storage – Úložiště tepelné energie

TUV
Teplá Užitková Voda