Slovník

Ukazuji 5 poslední přidaná jména do tohoto adresáře
Radiace
– vyzařování, Tepelná radiace je tepelné sálání.
Konvekce
– označuje proudění. Tepelná konvekce je šíření tepla prouděním (pohybem vzduchu)
Energy Scavening
Vytěžování energie (alternativně Energy Harvesting) = Způsob získávání energie z dostupných okolních zdrojů energie pro činnost energeticky málo náročných zařízení (např. senzorů). Využívá se rozdíl teplot mezi zařízením a okolí (např. mikrogenerátor na topení), tlakových rozdílů, vibrací, proudění kapaliny, lidské činnosti, bioenergie…
Energy Harvesting
Vytěžování energie (alternativně Energy Scavening) = Způsob získávání energie z dostupných okolních zdrojů energie pro činnost energeticky málo náročných zařízení (např. senzorů). Využívá se rozdíl teplot mezi zařízením a okolí (např. mikrogenerátor na topení), tlakových rozdílů, vibrací, proudění kapaliny, lidské činnosti, bioenergie…
Energie
Schopnost hmoty, látky, nebo pole konat práci. Základní jednotkou je joule (J), užívanou značkou pro energii je E.

Zkratky

Ukazuji 5 poslední přidaná jména do tohoto adresáře
OSB
Oriented Strand Board – Deska z orientovaných vláken. Jde levný a dostupný stavební materiál vyrobený z lisovaných a pojivem vzájemně spojených dřevěných stěpků. Velkoformátové desky.

HVAC
Heating, Ventilation and Air Conditioning – Vyhřívání, ventilace a klimatizace. Anglická zkratka zahrnující prostředky pro regulaci teploty budov.

PoZE
Podporované Zdroje Energie – zdroje energie podporované státem podle zákona 165/ 2012 Sb.

UV
UltraViolet – Ultrafialové záření, jehož přirozeným zdrojem je Slunce. Pro člověka neviditelné. Má zásadní podíl na degradaci (stárnutí a křehnutí) především plastů, dřeva i jiných stavebních materiálů

DIY
Do It Yourself – Vyrob, udělej si sám