Slovník

Ukazuji 5 poslední přidaná jména do tohoto adresáře
Biomasa
Veškerá organická hmota na planetě, tedy těla rostlin, živočichů, řas, hub, bakterií a další.
Ekologie
Vědní obor zkoumající vztahy mezi organizmy a prostředím, které obývají. Krebsova definice: „Ekologie je vědecké studium procesů regulujících distribuci a abundanci organismů a jejich vzájemné vztahy, a studium toho, jak tyto organismy naopak zprostředkovávají transport a transformaci energie a hmoty v biosféře (především studium struktury a funkce ekosystémů).“ „Výzkum toho, kde se organismy nacházejí, kolik se jich tam vyskytuje a proč.“
Radiace
Vyzařování. Tepelná radiace je tepelné sálání.
Konvekce
Proudění. Tepelná konvekce je šíření tepla prouděním (pohybem vzduchu)
Energy Scavening
Vytěžování energie (alternativně Energy Harvesting) = Způsob získávání energie z dostupných okolních zdrojů energie pro činnost energeticky málo náročných zařízení (např. senzorů). Využívá se rozdíl teplot mezi zařízením a okolí (např. mikrogenerátor na topení), tlakových rozdílů, vibrací, proudění kapaliny, lidské činnosti, bioenergie…

Zkratky

Všechna | Poslední | A B C D E F H K L N O P R S T U V
Ukazuji 5 poslední přidaná jména do tohoto adresáře
ASWT
Archimedes Spiral Wind Turbine. Archimédova větrná turbína. Směrová odporová turbína.

CAES
Compressed Air Energy Storage – Uskladnění energie ve stlačeném vzduchu.

VAWT
Vertical Axis Wind Turbine – Větrná turbína s vertikální osou (vertikální větrná turbína)

HAWT
Horizontal Axis Wind Turbine – Větrná turbína s horizontální osou (horizontální větrná turbína)

NET (NES)
Negative emission technology (Negative emission solutions) – Technologie (řešení), která snižují obsah oxidu uhličitého v atmosféře.